Banda Gràfica

Treball grupal en el qual es tractava de donar una imatge gràfica al grup. En aquesta imatge em volgut mostrar els valors que tenim cadascun dels components amb una sèrie de fotografíes de manera divertida. Amb la col·laboració de Daniel Rivera.

Trabajo grupal en el cual se trataba de dar una imagen gráfica al grupo. En esta hemos querido mostrar los valores que tenemos cada uno de los componentes con una serie de fotografías de manera divertida. Con la colaboración de Daniel Rivera.

BG logo negro

BANDAGRAFICA PAPELERÍAComments

comments