El Born, fora d’hores

Treball fotogràfic sobre l’Street Photography.

La Street Photography, o fotografia de carrer, és un dels gèneres més populars de la fotografia. Es tracta de passejar per les grans ciutats intentant captar aquells moments espontanis, curiosos, interesants i divertits, però que a la vegada reflecteixen l’època i la ciutat en què vivim.

La meva proposta va ser mostrar la franja de temps entre la nit i el dia, el moment en que els més joves, o no tan joves, tornen a casa i els carrers encara no estan possats, es a dir, que la resta de ciutadants encara no han sortit al carrer.

Trabajo fotográfico sobre el Street Photography.

La Street Photography, o fotografia de calle, es uno de los géneros más populares de la fotografía. Se trata de pasear por las grandes ciudades intentando capturar aquellos momentos espontáneos, curiosos, interesantes y divertidos m pero que a la vez reflejen la época y la ciudad en que vivimos.

Mi propuesta fué mostrar la franja de tiempo entre la noche y el día, el momento en que los más jóvenes, o no tan jóvenes, vuelve a casa y las calles aún no están puestas, es decir, que los demás ciudadanos aún no han salido a la calle.

 

BN 1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 BN7 BN8 BN9 BN10 BN11 BN12 BN13 BN14

Comments

comments